undefined

潘漫

博士,长聘教轨副教授,博士生导师

电子邮件:panman@sjtu.edu.cn

通讯地址:转化医学中心E416,上海交通大学闵行校区

教育背景

 • 2012.08-2017.07     清华大学,生物学学,博士

 • 2008.09-2012.07     山东大学(威海),药学,学士

工作经历

 • 2021.10~至今:上海交通大学转化医学研究院,长聘教轨副教授

 • 2017.09~2021.09:芝加哥大学生物化学与分子生物系,博士后

研究方向

课题组致力于“hard-to-express”蛋白的功能探索、作用机制解析及调控策略开发等,具体研究对象包括翻译后修饰蛋白、毒素蛋白、镜像蛋白,具体研究包括1)Hard-to-express蛋白的合成策略开发与应用;2)Hard-to-express蛋白的作用机制解析及药物调控策略开发。

科研项目

 • 国自然基金委面上项目,22277073,用于解析p97机制的蛋白化学泛素化新策略,2023-2026, 54万元,主持,在研;

 • 上海市科学技术委员会,启明星计划项目,II型降解子的泛素化机制及PROTAC分子开发,2022-07至2025-06,40万元,主持,在研。

 • 国家自然科学基金委员会,优秀青年科学基金项目(海外),泛素蛋白质机器的功能机制与化学调控,2022-01至2025-12,100-300万元,主持,在研。

代表性论文

独立PI期间

 • Qingyun Zheng#; Tian Wang#; Junxiong Mao#; Guochao Chu; Lujun Liang; Yangwode Jing; Chong Zuo; Yuanyuan Yu; Honggang Hu*; Man Pan*; A Bifunctional Molecule-Assisted Synthesis of Mimics of Ubiquitin Chain, E2 Enzyme Intermediate, and Deubiquitinase Intermediate. Nature Protocols, 2022, in press.

 • Huasong Ai#, Zebin Tong#, Zhiheng Deng, Jiakun Tian, Liying Zhang, Maoshen Sun, Yunxiang Du, Ziyu Xu, Qiang Shi, Lujun Liang, Qingyun Zheng, Jia-Bin Li, Man Pan*, Lei Liu*. Chemical synthesis of E2-ubiquitin-nucleosome conjugates to study E3-mediated protein ubiquitination through mechanism-based chemical trapping strategy. Chem 2022, under review.

博士-博后期间

 • Man Pan#*; Qingyun Zheng#; Tian Wang#; Lujun Liang#; Chong Zuo; Ruichao Ding; Huasong Ai; Yuan Xie; Si Dong; Yuanyuan Yu*; Lei Liu*; Minglei Zhao*; Structural Insights Into the Initiation and Elongation of Ubiquitination by Ubr1, Nature, 2021, 600, 334–338.

 • Man Pan#*; Yuanyuan Yu#; Huasong Ai; Qingyun Zheng; Yuan Xie; Lei Liu*; Minglei Zhao*; Mechanistic insight into substrate processing and allosteric inhibition of human p97Nature Structural & Molecular Biology, 2021, 28, 614-625.

 • Man Pan#; Qingyun Zheng#; Yuanyuan Yu#; Huasong Ai; Yuan Xie; Xin Zeng; Chu Wang; Lei Liu*; Minglei Zhao*; Seesaw conformations of Npl4 in the human p97 complex and the inhibitory mechanism of a disulfiram derivative, Nature Communications, 2021, 12(1): 121.

 • Man Pan#; Qingyun Zheng#; Shan Ding#; Lujia Zhang#; Qian Qu; Tian Wang; Danning Hong; Yujing Ren; Lujun Liang; Chunlai Chen*; Ziqing Mei*; Lei Liu*; Chemical Protein Synthesis Enabled Mechanistic Studies on the Molecular Recognition of K27-linked Ubiquitin ChainsAngewandte Chemie International Edition, 2019, 9(58): 2627-2631.

 • Man Pan#; Shuai Gao#; Yong Zheng#; Xiaodan Tan; Huan Lan; Xianglong Tan; Demeng Sun; Lining Lu; Tian Wang; Qingyun Zheng; Yichao Huang; Jiawei Wang; Lei Liu*; Quasi-Racemic X-ray Structures of K27-Linked Ubiquitin Chains Prepared by Total Chemical SynthesisJournal of the American Chemical Society, 2016, 23(138): 7429-7435.

 • Man Pan#; Shan Li#; Xiang Li; Feng Shao; Lei Liu*; Honggang Hu*; Synthesis of and specific antibody generation for glycopeptides with arginine N-GlcNAcylationAngewandte Chemie International Edition, 2014, 53(52): 14517-21.

 • Man Pan#; Qingyun Zheng#; Shuai Gao; Qian Qu; Yuanyuan Yu; Ming Wu; Huan Lan; Yulei Li; Sanling Liu; Jiabin Li; Demeng Sun; Lining Lu; Tian Wang; Wenhao Zhang; Jiawei Wang; Yiming Li; Hong-Gang Hu*; Changlin Tian*; Lei Liu*; Chemical Synthesis of Structurally Defined Phosphorylated Ubiquitins Suggests Impaired Parkin Activation by Phosphorylated Ubiquitins with a Non-Phosphorylated Distal UnitCCS Chemistry, 2019, 1: 476-489.

 • Yuanyuan Yu#; Qingyun Zheng#; Satchal K. Erramilli#; Man Pan#*; Seongjin Park; Yuan Xie; Jingxian Li; Jingyi Fei; Anthony A. Kossiakoff*; Lei Liu*; Minglei Zhao*; K29-Linked Ubiquitin Signaling Regulates Proteotoxic Stress Response and Cell Cycle, Nature Chemical Biology, 2021, 17: 896–905.(共一和共同通讯)

 • Guo-Chao Chu#; Man Pan#; Jiabin Li#; Sanling Liu; Chong Zuo; Ze-Bin Tong; Jing-Si Bai; Qingyue Gong; Huasong Ai; Jian Fan; Xianbin Meng; Yi-Chao Huang; Jing Shi; Haiteng Deng; Changlin Tian; Yi-Ming Li; Lei Liu; Cysteine-Aminoethylation-Assisted Chemical Ubiquitination of Recombinant Histones, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141: 3654-3663.

 • Qian Qu#; Man Pan#; Shuai Gao; Qing-Yun Zheng; Yuan-Yuan Yu; Jia-Can Su; Xiang Li; Hong-Gang Hu; A Highly Efficient Synthesis of Polyubiquitin Chains, Advanced Science, 2018, 5: 1800234.

 • Qingyun Zheng#; Tian Wang#; Guochao Chu#; Chong Zuo; Rui Zhao; Xin Sui; Linzhi Ye; Yuanyuan Yu; Jingnan Chen; Xiangwei Wu; Wenhao Zhang; Haiteng Deng; Jing Shi; Man Pan*; Yiming Li*; Lei Liu*; An E1-Catalyzed Chemoenzymatic Strategy to Isopeptide-N-Ethylated Deubiquitylase-Resistant Ubiquitin ProbesAngewandte Chemie International Edition, 2020, 59(32): 13496-13501.

 • Shuai Gao#; Man Pan#; Yong Zheng#; Yichao Huang; Qingyun Zheng; Demeng Sun; Lining Lu; Xiaodan Tan; Xianglong Tan; Huan Lan; Jiaxing Wang; Tian Wang; Jiawei Wang*; Lei Liu*; Monomer/Oligomer Quasi-Racemic Protein Crystallography, Journal of the American Chemical Society, 2016, 43(138): 14497-14502.

 • Man Pan#; Yao He#; Ming Wen; Fangming Wu; Demeng Sun; Sijian Li; Longhua Zhang; Yiming Li; Changlin Tian*; One-pot hydrazide-based native chemical ligation for efficient chemical synthesis and structure determination of toxin Mambalgin-1, Chemical Communications, 2014, 50(44): 5839.

 • Demeng Sun#; You Yu#; Xiaobin Xue#; Man Pan#; Ming Wen; Siyu Li; Qian Qu; Xiaorun Li; Longhua Zhang; Xueming Li; Lei Liu; Maojun Yang; Changlin Tian; Cryo-EM structure of the ASIC1a–mambalgin-1 complex reveals that the peptide toxin mambalgin-1 inhibits acid-sensing ion channels through an unusual allosteric effectCell Discovery, 2018, 4(1): 27.